Εκδήλωση: Εμβολιασμός – Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος